Kontakt

  • EZOP ekonomické poradenství
  • Kamenice 107, 547 01 Náchod
  • tel.: 491 424 924
  • mobil.: 606 789 999
  • GMS brána.: 608 708 840
  • e-mail: ekonom@ezop.eu
A A A

Ekonomické poradenství:

                 

·Vypracování vnitropodnikových směrnic – Účetní řád, Oběh účetních dokladů, Archivační a skartační řád.

 

·Zpracování podkladů k žádostem o úvěry, leasingové smlouvy a nákupy na splátky, výběr vhodných bankovních produktů.

 

·Nezávazné posouzení výhodnosti nákupu a návratnosti investic.

 

·Řízení peněžních toků – krátkodobé řízení pro stabilizaci platební schopnosti, dlouhodobé prognózy pro řízení zdrojů financování a výběr bankovních produktů.

 

·Optimalizace toku peněžních prostředků (Cash Flow)

 

·Optimalizace nákladové části hospodaření podnikatelských subjektů

 

·SWOT analýzy

 

·Vyhodnocení ekonomické a finanční situace firem