Kontakt

  • EZOP ekonomické poradenství
  • Kamenice 107, 547 01 Náchod
  • tel.: 491 424 924
  • mobil.: 606 789 999
  • GMS brána.: 608 708 840
  • e-mail: ekonom@ezop.eu
A A A

Prověřování bonity obchodních partnerů:

 

Bonitou se rozumí schopnost daného subjektu plnit své závazky vůči věřitelům. Vyjadřuje pověst a kvalitu platební schopnosti. Prověřováním bonity obchodních partnerů snížíte riziko neuhrazení svých pohledávek a tím zajistíte stabilitu vlastnímu podnikání.