Kontakt

 • EZOP ekonomické poradenství
 • Kamenice 107, 547 01 Náchod
 • tel.: 491 424 924
 • mobil.: 606 789 999
 • GMS brána.: 608 708 840
 • e-mail: ekonom@ezop.eu
A A A

Služby pro společenství vlastníků jednotek (SVJ):

Pro společenství vlastníků jednotek, majitele bytových a nebytových domů nabízíme:

 • vedení účetnictví dle platných právních norem
 • pomoc při stanovování měsíčních zálohových plateb a plateb na správu domu
 • vyhotovování měsíčních předpisů nájemného s kontrolou zaplacení a případným předepsáním úroku z prodlení
 • vypracování ročního vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním a předepsání případného nedoplatku nebo přeplatku
 • vypracování přehledu o hospodaření domu pro shromáždění vlastníků
 • právní pomoc s vymáháním dluhů na zálohách nebo z nájemného a případné podání žaloby na vydání platebního rozkazu