Kontakt

  • EZOP ekonomické poradenství
  • Kamenice 107, 547 01 Náchod
  • tel.: 491 424 924
  • mobil.: 606 789 999
  • GMS brána.: 608 708 840
  • e-mail: ekonom@ezop.eu
A A A

Vedení účetnictví:

V našich očích neslouží účetnictví jenom jako nástroj pro sledování a zobrazování stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti, který je zákonem požadován. Nýbrž také jako nástroj k uspořádávání toku informací od prvotních dokladů k systematickému souboru ucelených informací, které poskytují relevantní ekonomicko-finanční informace, což maximalizuje užitek pro management v rozhodování a stanovování plánů.

Systematické, průběžné a analytické vedení účetnictví tak vytváří předpoklad pro užití kvalitních a relevantních informací.  Které Vám rádi zajistíme.

Společnost EZOP nabízí vedení účetnictví pro začínající firmy, malé firmy, střední i velké společnosti. Kde pro každou kategorii těchto firem máme nastaven různý systém zpracování účetních dat a vedení účetnictví. Každé firmě nabízíme individuální přístup dle jejích požadavků.

Hlavní námi nabízené možnosti vedení účetnictví:  

·vedení účetnictví u nás

·vedení účetnictví ve firmě zákazníka

·on-line vedení účetnictví na principu vzdáleného přístupu

·účetní supervize

 

Účetní supervize

 

Je služba při které si klient zpracovává účetní agendu sám, ale s její správností si už není zcela jist anebo chce mít účetnictví kvalifikovaně vedené a zkontrolované.

 

Proto nabízíme řešení v podobě účetní supervize, která spočívá v tom, že podnik nemá vlastní hlavní účetní, ale na základě uzavřené smlouvy s naší společností využívá služeb externí hlavní účetní, která průběžně dohlíží na provoz ekonomického a účetního oddělení klienta.

 

Výhody účetní supervize:  

·sledujeme za Vás změny a novinky v legislativě

·zodpovídáme za zpracované účetnictví

·zákazník má k dispozici profesionální poradenský servis

·účetní doklady neopouštějí sídlo společnosti, tak jako v případě klasického externího účetnictví

·snížení nákladů na chod účtárny

·naše společnost přebírá plnou odpovědnost za vedení účetnictví

 

Cena služby>>>